Houzing
Giới thiệu về bản thân tôi Nguyễn Phi Tuấn
Houzing
KẾT NỐI - Chính là ngọn nguồn của kinh doanh Nguyễn Phi Tuấn 21:17
Houzing
Kỹ năng xây dựng mạng lưới Homestay chuyên nghiệp Nguyễn Phi Tuấn 08:46
Houzing
Kỹ năng xây dựng mạng lưới Homestay chuyên nghiệp Nguyễn Phi Tuấn 09:59
Houzing
Gặp người mới chia sẻ như thế nào - phần 1 Nguyễn Phi Tuấn 12:34
Houzing
Học cách tĩnh lặng Nguyễn Phi Tuấn 1:15
Houzing
Gặp người mới chia sẻ như thế nào - phần cuối Nguyễn Phi Tuấn 13:19
Houzing
Nhiệm vụ của chủ đầu tư NGUYỄN PHI TUẤN 03:20
Houzing
Sự tích về anh chàng Cù Lần NGUYỄN PHI TUẤN 02:43
Houzing
Chú Định kể câu chuyện YOKO HOUSE-ĐÀ LẠT NGUYỄN PHI TUẤN 00:41
Houzing
Triết lý kinh doanh của Houzing NGUYỄN PHI TUẤN 17:15
Houzing
5 BÀI HỌC VỀ THÀNH CÔNG NGUYỄN PHI TUẤN 18:40
Houzing
Tiêu chuẩn chọn người NGUYỄN PHI TUẤN 10:16
Houzing
Behind the scene Hậu trường Tina House 05:34
Houzing
Phim ngắn của nupstudio NUPSTUDIO 04:44
Houzing
Thế nào là giàu? NUPSTUDIO 01:51
Houzing
Tư duy KHÔNG SỞ HỮU là thê nào ? NGUYỄN PHI TUẤN 35:13
Houzing
Thế hệ Centennial - Z là gì ? NGUYỄN PHI TUẤN 20:46